Регистар комисија и радних тела МПНТР

Одељење за координацију рада школских управа

#Назив комисијеПравни основПочетак радаКрај радаПоследња измена
1.Радна група за израду предлога Правилника о модел установама у систему доуниверзитетског образовањаЧлан 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) 2018-07-032018-12-282018-11-05
2.Радна група за ревизију стандарда квалитета рада установа у систему доуниверзитетског образовања и васпитања и припрему предлога подзаконских аката којима се уређује систем спољашњег вредновања и самовредновања рада установаЧлан 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)2018-01-142018-12-302018-11-01
3.Радна група за припрему предлога програма обука и сценарија обуке за директоре васпитно-образовних и образовно-васпитних установа и предлога правилника којим ће бити уређена сва питања од значаја за обуку, испит и стицање лиценце директора установаЧлан 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) 2016-12-042018-07-082018-11-01
Повратак на списак сектора