Регистар комисија и радних тела МПНТР

Одсек за правне послове

#Назив комисијеПравни основПочетак радаКрај радаПоследња измена
1.Радна група за израду Предлога правилника о изменама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривањеЧлан 23. став 2. Закона о државној управи управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10, 992020-01-222020-07-312020-10-06
2.Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитањаЧлан 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)2019-09-182020-01-242020-10-06
3.Радна група за израду Предлога правилника о критеријумима и стандардима за пружање додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породициЧлан 89. став 4. Закона о основама система образовања и васпотања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 2018-06-062018-09-292018-11-20
4.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-01-132018-01-132018-02-05
5.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-01-102018-01-302018-02-05
6.Радна група за израду Предлога правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада од стране ученика коме је изречена васпитна, односно васпитно-дисциплинска мераЧлан 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)2017-12-262018-08-312018-10-02
7.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-12-062017-12-282018-01-09
8.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика, односно у школи са домомЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2017-11-162017-11-162017-12-04
9.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-11-032017-11-292017-12-04
10.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика, односно у школи са домомЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2017-10-092017-10-192017-11-23
11.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-10-032017-10-312017-11-23
12.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-09-302017-09-302017-10-06
13.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-09-132017-09-292017-10-06
14.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика, односно у школи са домомЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2017-06-222017-06-222017-06-29
15.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-06-102017-06-102017-06-29
16.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-06-012017-06-232017-06-29
17.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-05-272017-05-272017-06-19
18.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-05-032017-05-312017-06-21
19.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-04-032017-04-282017-05-05
20.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-03-012017-03-312017-05-05
21.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика, односно у школи са домомЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2017-02-282017-02-282017-05-05
22.Комисија за полагање стручног испита за секретара установе образовања и васпитањаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о полагању стручног испита за секретара 2017-02-212017-02-222017-05-05
23.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-02-182017-02-252017-05-05
24.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-02-022017-02-272017-05-05
25.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-01-212017-01-212017-05-05
26.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2017-01-112017-01-232017-05-05
27.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2016-12-012016-12-302017-05-05
Повратак на списак сектора