Регистар комисија и радних тела МПНТР

Секретаријат Министарства

#Назив комисијеПравни основПочетак радаКрај радаПоследња измена
1.Комисија за полагање испита за лиценцу за директоре установа образовања и васпитањаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2020-10-302020-10-302020-11-06
2.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2020-10-062020-10-202020-10-29
3.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2020-10-052020-10-052020-10-08
4.Комисија за полагање испита за лиценцу за директоре установа образовања и васпитањаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2020-09-032020-09-042020-09-17
5.Комисија за полагање испита за лиценцу за директоре установа образовања и васпитањаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2020-06-262020-06-262020-07-09
6.Комисија за полагање испита за лиценцу за директоре установа образовања и васпитањаЗакон о основма система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за лиц2020-03-132020-03-132020-05-12
7.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2020-03-102020-03-132020-05-12
8.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученикаЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2020-01-222020-01-222020-02-04
9.Комисија за полагање испита за лиценцу за директоре установа образовања и васпитањаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2020-01-172020-01-172020-02-05
10.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наствника, васпитача и 2020-01-132020-01-292020-02-04
11.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученикаЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2019-12-052020-01-122020-01-09
12.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-12-022019-12-272020-01-09
13.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученикаЗакон о ученичком и студенстком стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2019-11-282019-11-282019-12-12
14.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-11-082019-11-082019-11-19
15.Комисија за полагање стручног испита за секретара установеЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о полагању стручног испита за секретара 2019-11-072019-11-082019-11-28
16.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-11-012019-11-292019-12-12
17.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-10-092019-10-302019-11-04
18.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-09-232019-09-302019-10-10
19.Комисија за полагање испита за лиценцу за директоре установа образовања и васпитањаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2019-07-022019-07-022019-07-11
20.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученикаЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилни о дозволи за рад васпитача, психолога и педагог2019-06-052019-06-052019-06-27
21.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-06-032019-06-142019-06-27
22.Комисија за полагање испита за лиценцу за директора установае образовања и васпитањаЗакон о основама ситема образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за лиц2019-05-292019-05-292019-06-18
23.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-05-062019-05-312019-06-18
24.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основма система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и 2019-04-202019-04-202019-05-15
25.Комисија за полагање испита за лиценцу за директора установеЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2019-04-102019-04-102019-05-15
26.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-04-012019-04-252019-05-15
27.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-03-042019-03-292019-04-04
28.Комисија за полагање испита за лиценцу за директора установеЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2019-03-042019-03-292019-04-04
29.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-02-202019-02-282019-03-07
30.Комисија за полагање испита за лиценцу за директора установеЗакон о основама система образовања и васпитања и Правнилник о програму обуке и полагање испита за л2019-02-012019-02-222019-03-07
31.Комисија за полагање испита за лиценцу за директора установеЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о прогаму обуке и полагању испита за лиц2019-01-312019-01-312019-02-07
32.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, педагоге и психологе у дому ученикаЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, педагога и психоло2019-01-302019-01-302019-02-07
33.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2019-01-102019-01-312019-02-07
34.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, педагоге и психологе у дому ученикаЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, педагога и психоло2018-12-062018-12-112019-01-10
35.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-12-032018-12-282019-01-10
36.Комисија за полагање испита за лиценцу за директора установеЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2018-12-032018-12-262019-01-10
37.Комисија за полагање стручног исита за секретаре установаЗаккон о основама система образовања и васпитања и Правилник о полагању стручног испита за секретара2018-11-292018-11-302018-12-06
38.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, педагоге и психологе у дому ученикаЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2018-11-262018-11-282018-12-06
39.Комисија за полагање испита за лиценцу за директора установеЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о програму обуке и полагању испита за ли2018-11-192018-11-282018-12-06
40.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-11-172018-11-172018-12-06
41.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-11-012018-11-302018-12-06
42.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-10-082018-10-312018-11-07
43.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васптања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и 2018-09-292018-09-292018-10-04
44.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-09-042018-09-282018-10-04
45.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-09-042018-09-282018-10-04
46.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика, односно у школи са домомЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2018-06-192018-06-192018-07-10
47.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-06-012018-06-222018-07-10
48.Комисија за претходну проверу знања из предмета педагогија и психологијаЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-05-192018-05-262018-07-10
49.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-05-042018-05-312018-07-10
50.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика, односно у школи са домомЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2018-04-272018-04-272018-07-10
51.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-04-102018-04-272018-07-10
52.Комисија за полагање испита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге у дому ученика, односно у школи са домомЗакон о ученичком и студентском стандарду и Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педаго2018-03-072018-03-202018-07-10
53.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-03-012018-03-302018-07-10
54.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-02-132018-02-282018-07-10
55.Комисија за полагање испита за лиценцуЗакон о основама система образовања и васпитања и Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и2018-02-132018-02-282018-07-10
56.Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара - Рачунари и рачунарска опрема у циљу развијања дигиталне писмености и реализације предмета Информатика и рачунарство, као и подршка у остваривању образовно-васпитног рада у целини у школама на териториЗакон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)2017-06-192017-08-082017-09-12
57.Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуге - одржавања финансијског софтвера министарства (софтвер за финансијско пословање NexTBIZ), ПП/У/03/17Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мишљење Управе за јавне2017-06-022017-07-012017-09-12
58.Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуге - штампање и паковање тестова за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину са обезбеђењем безбедносних процедура у систему, МВ/У/04/17Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)2017-04-252017-05-182017-09-12
59.Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуге - компјутерске услуге за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017 годину и упис ученика у средњу школу за школску 2017/2018, ПП/У/02/17Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мишљење Управе за јавне2017-04-102017-05-052017-09-12
60.Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуге - одржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финасира Министарство, ПП/У/01/17Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мишљење Управе за јавне2017-03-272017-04-282017-09-12
Повратак на списак сектора