Регистар комисија и радних тела МПНТР

Сектор за науку

#Назив комисијеПравни основПочетак радаКрај радаПоследња измена
1.Радној групи за избор кандидаткиња за доделу стипендија по Конкурсу за националне стипендије „За жене у науци”Закон о2019-10-102019-12-312019-10-17
2.Радна група за избор кандидаткиња за доделу стипендија по Конкурсу за националне стипендије „За жене у науци”члан 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 32019-10-102019-12-312019-10-17
3.КОМИСИЈА ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНИХ ЗВАЊАЧлан 21. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2014-12-172018-11-272018-08-17
4.Комисија за стицање научних звањаЧлан 20. Закона о научноистраживачкој делатности2014-11-272018-11-272018-08-17
5.Комисија за стицање научних звањаЧлан 20. Закона о научноистраживачкој делатности2014-11-272018-11-272018-08-17
6.ОДБОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ НАУЧНОИСТРАЖИ-ВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈАЧлан 16. и 17. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исп2014-09-152018-09-152018-08-17
Повратак на списак сектора