Регистар комисија и радних тела МПНТР

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

#Назив комисијеПравни основПочетак радаКрај радаПоследња измена
1.Комисија за избор кандидата за Светосавску недељуЗакон о државној управи2018-12-032018-12-282018-09-17
2.Посебна радна група за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитањаЗОСОВ2018-09-032018-08-312018-09-17
3.Републичка уписна комисија за спровођење завршног испита и уписа ученика у средњу школуЗОСОВ2018-09-032018-08-312018-09-17
4.радна група за израду Правилника о ближим условима за остваривање програма интернациопналне матуреЗОСОВ2018-07-022018-12-282018-09-17
5.радна група за израду предлога Правилника о модел установамаЗОСОВ2018-07-022018-10-312018-09-17
6.радна група за израду предлога Правилника о модел установамаЗОСОВ2018-07-022018-10-312018-09-17
7.Републичка уписна комисијаЗОСОВ2018-06-012018-09-282018-09-17
8.Комисија за тумачење ПКУ за основне и средње школе и домове ученикаПосебни колективни уговор2017-11-012018-03-302018-09-17
9.Владина комисија за верску наставу у школиЗакон о основама система образовања и8 васпитања2017-07-212018-08-312018-09-17
10.Радна група за развој смерница средњег стручног образовањаЗОСОВ2017-06-222018-06-292018-09-17
11.Владина комисија за верску наставу у школиЗакон о основама система образовања и васпитања2017-06-162018-08-312018-09-17
12.Тим за оптимизацију мреже јавних средњих школаЗакон о основама образовања и васпитања2017-03-012018-09-272018-09-17
13.Радна група за развој смерница средњег општег образовањаЗОСОВ, Закон о средњем образовању и васпитању, закон о државној управи2017-03-012018-08-312018-09-17
14.Републичка комисија за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школскЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члан 23. став 2.2017-01-122017-08-312017-02-09
15.Радна група за израду предлога Правилника о јавним исправама и вођењу евиденције у основном образовању одраслихЗОСОВ, Закон о образовању одраслих2016-01-012018-12-282018-09-17
16.Тим за стипендије ученикаЗакон о ученичким и студентским стандардима2012-04-022018-10-312018-09-17
17.Стална комисија Србија-БаварскаЗОСОВ2008-09-012018-12-282018-09-17
Повратак на списак сектора