Регистар комисија и радних тела МПНТР

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

#Назив комисијеПравни основПочетак радаКрај радаПоследња измена
1.Комисија за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитањуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2018-12-262019-08-312019-01-30
2.Комисија за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитањуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2018-12-262019-08-312019-01-30
3.Радна група за израду Предлога правилника о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основном обра2018-12-112018-08-312018-08-06
4.Радна група за израду Предлога правилника о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основном обра2018-12-112018-08-312018-08-06
5.Радна група за преглед и вредновање пријава по Јавном позиву за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса за запослене у установама основног образовања и васпитања у области развоја предузетништва у основној школиЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2018-11-202018-12-012019-01-24
6.Решење о образовању радне групе за преглед пријава по јавном позиву за подношење програма стручног усавршавања у области финансијске писмености у циљу подизања компетенција запослених у основним школамаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2018-11-022018-11-252019-01-24
7.Комисија за избор понуђача услуге за реализацију активности: Унапређивање капацитета образовних институција у укључивање миграната у образовни систем у Републици Србији у оквиру пројекта "Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мзакон о државној управи, закључак Владе, Споразум закључен између Министарства просвете, науке и тех2018-08-202018-09-152018-08-08
8.Радна група за израду предлога правилника о ближим условима за остваривање и начину осигурања квалитета и вредновања наставе на даљинуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основном обра2018-08-112018-08-312018-08-06
9.Радна група за израду Предлога правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установекоја обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитањаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2018-06-222018-08-312018-08-06
10.Радна група за израду Правилника о издавању нискотиражних уџбеникаЗакон о државној управи2018-06-132018-07-042018-08-08
11.Радна група за израду Правилника о издавању нискотиражних уџбеникаЗакон о државној управи2018-06-132018-07-042018-08-08
12.Радна група за израду Предлога правилника о критеријумима и стандардима за пружање додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породициЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2018-06-062018-08-012018-08-06
13.Комисија за избор наставника који се упућују у иностранство за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранствуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14)2018-05-152018-05-312018-08-06
14.Комисија за избор наставника који се упућују у иностранство за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранствуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14)2018-05-152018-05-312018-08-06
15.Радна група за израду Предлога правилника о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школиЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2018-04-112018-08-312018-08-06
16.Радна група за израду стручног упутства за праћење и вредновање остваривања изборног програма-други страни језик у основној школиЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2018-04-112018-08-312018-08-06
17.Радна група за израду Предлога правилника о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавања јавних исправа у основној школиЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основном обра2018-03-192018-08-312018-08-03
18.Радна група за израду Предлога правилника о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавања јавних исправа у основној школиЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основном обра2018-03-192018-08-312018-08-03
19.Радна група за уређење рада школских библиотекаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основном обра2017-12-182018-08-312018-08-03
20.Радна група за израду Правилника о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитањуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основама сист2017-12-112018-08-312018-08-06
21.Радна група за израду правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранствуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основном обра2017-10-192018-02-012018-08-03
22.Радна групаза израду Нацрта закона о изменама и допунама закона о уџбеницимаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14)2017-09-182017-09-302018-08-03
23.Решење о допуни решења о образовању радне групе за израду нацрта закона о изменама и допунама закона о уџбеницимаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14)2017-09-182017-09-302018-08-03
24.Радна група за утврђивање програмских циљева, садржаја и активности образовно-културног центра "Вук Караџић" у ТршићуЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14)2017-09-112018-08-312018-08-06
25.Радна група за израду предлога измене плана и програма за први циклус основног образовања и васпитањаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14)2017-05-312017-06-302018-08-06
Повратак на списак сектора