Регистар комисија и радних тела МПНТР

#Назив сектораПрикажи
1.Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање
2.Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
3.Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
4.Сектор за високо образовање
5.Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције
6.Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање
7.Сектор за финансије
8.Сектор за инспекцијске послове
9.Сектор за науку
10.Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновационе делатности
11.Секретаријат Министарства
12.Кабинет министра
13.Одсек за правне послове
14.Група за интерну ревизију
15.Одељење за координацију рада школских управа
16.Сектор за дигитализацију у просвети и науци