Регистар комисија и радних тела МПНТР

Одсек за правне послове

#Назив комисијеПравни основПочетак радаПоследња измена
1.Радна група за израду предлога аката којима се прописују ближи услови за оснивање, почетак рада и обављање делатности установе, у делу који се односи на простор, опрему и наставна средства (нормативи)Члан 23. став 2. Закона о државној управи управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 92020-01-152020-02-05
2.Преговарачки тим за закључивање Колективног уговора за Јавно предузеће „Завод за уџбенике“, Београд, испред оснивачаЧлан 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),2018-05-302018-10-05
Повратак на списак сектора