Регистар комисија и радних тела МПНТР

Секретаријат Министарства

#Назив комисијеПравни основПочетак радаПоследња измена
1.Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара - Уџбеници и друге уџбеничке јединице за ученике основног образовања и васпитања (уџбеници и друге уџбеничке јединице објављене у Каталогу за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, које су основне шкоЗакон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мишљење Управе за јавне2017-08-172017-09-12
2.Комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - руководилац Школске управе КраљевоЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о државним2017-08-162017-09-12
3.Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - за унапређивање општег и уметничког образовањаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члан 51. и 54. ст2017-06-092017-08-10
4.Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - за праћење и унапређивање рада у установама ученичког и студентског стандардаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о државним2017-05-182017-08-10
5.Комисија за полагање испита за просветног саветникаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о основама2017-03-282017-04-05
6.Комисија за јавну набавку услуге - одржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира Министарство, редни број ПП/У/01/17Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)2017-03-272017-04-05
7.Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - руководилац Школске управе КрушевацЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о државним2017-03-152017-04-05
8.Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - руководилац Школске управе Косовска МитровицаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о државним2017-03-152017-04-05
9.Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - за унапређивање средњег стручног образовањаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о државним2017-01-272017-04-05
10.Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара са стањем на дан 31.12.2016. годинеЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), и Правилник о нач2016-12-312017-04-05
11.Централна пописна комисија за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. годинеЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), и Правилник о нач2016-12-312017-04-05
12.Комисија за попис обавеза, потраживања и стања на евиденционим рачунима Министарства просвете, науке и технолошког развоја са стањем на дан 31.12.2016. годинеЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), и Правилник о нач2016-12-312017-04-05
13.Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - шеф Одсека за буџетско рачуноводствоЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о државним2016-12-092017-04-05
14.Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - начелник Одељења за координацију рада школских управаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о државним2016-11-072017-04-05
15.Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - за спровођење јавне набавкеЗакон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закон о државним2016-11-072017-04-05
Повратак на списак сектора