Регистар комисија и радних тела МПНТР

Сектор за науку

#Назив комисијеПравни основПочетак радаПоследња измена
1.Комисија за стицање научних звањачлан 21. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности ( ,,Службени гласник РС", бр.110/05, 50/06-2019-02-072019-02-18
2.Одбор за акредитацију научноистраживачких организацијачлан 17. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности ( ,,Службени гласник РС", бр.110/05, 50/06-2018-12-262019-02-18
3.Комисијa за разматрање пријава на Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја заЧлан 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)2017-02-062017-02-28
4.Матични научни одбор за право, економију и политичке наукеЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-182017-02-28
5.Матични научни одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологијуЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-182017-02-28
6.Матични научни одбор за медицинске наукеЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-172017-02-28
7.Матични научни одбор за геонауке и астрономијуЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-172017-02-28
8.Матични научни одбор за историју, археологију и етнологијуЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-172017-02-28
9.Матични научни одбор за језик и књижевностЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-172017-02-28
10.Матични научни одбор за физикуЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-162017-02-28
11.Матични научни одбор за хемијуЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-162019-02-12
12.Матични научни одбор за биологијуЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-162017-02-28
13.Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механикуЧлан 24. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка,2017-01-162019-02-13
14.НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈЧлан 13. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-и2016-10-172017-02-28
Повратак на списак сектора