Регистар комисија и радних тела МПНТР

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

#Назив комисијеПравни основПочетак радаПоследња измена
1.Комисија за сачињавање извештаја о отклоњеним недостацима изводених радова Студентског одмаралишта „Палић“ по Налогу за отклањања недостатака у гарантном року број: 404-03-01244-3/2018-05/17 од 27.08.2018 годинеЧалан 23. став 2. Закона о државној управи и Уговора о извођењу радова2018-10-252018-11-01
2.Комисија за отварање и оцену понуда за извођење радова у оквиру пројекта Енергетска ефикасност у јаНа основу члана 23.став2.Закона о државној управи ( Службени гласник РС број 79/05, 101/07, 95/10 и2017-02-062017-02-08
3.Комисија за квалитативни пријем и коначни обрачунизведених радова ОШ Бранко Радичевић Мали зворникНа основу члана 23.став2.Закона о државној управи ( Сл.гласник РС бр.79/05, 101/07, 95/10 и 997142017-02-062017-05-17
4.Комисија за квалитативни и квантитативни пријем и коначни обрачун изведених радова ОШ Мома СтанојлоНа основу члана 23.став2.Закона о државној управи ( Службени гласник РС број 79/05, 101/07, 95/10 и2017-02-012017-02-08
5.Комисија за квалитативни и квантитативни пријем и коначни обрачун изведених радова ОШ Вук КараџићНа основу члана 23.став2.Закона о државној управи ( Службени гласник РС број 79/05, 101/07, 95/10 и2017-02-012017-02-08
6.Комисија за квалитативни и квантитативни пријем и коначни обрачун изведених радова Машинско техничкаНа основу члана 23.став2.Закона о државној управи ( Службени гласник РС број 79/05, 101/07, 95/10 и2017-02-012017-02-08
7.Комисија за квалитативни и квантитативни пријем и коначни обрачун изведених радова ОШ Војвода МишићНа основу члана 23.став2.Закона о државној управи ( Службени гласник РС број 79/05, 101/07, 95/10 и2017-02-012017-02-08
8.Комисија за утврђивање статуса и пресечног стања Пројекта Програм модернизације школа и Пројекта ЕнНа основу члана 23.став2.Закона о државној управи ( Службени гласник РС број 79/05, 101/07, 95/10 и2017-01-092017-02-08
9.Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије за школску 2016/2017Решење2016-10-242017-02-07
Повратак на списак сектора