Регистар комисија и радних тела МПНТР

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

#Назив комисијеПравни основПочетак радаПоследња измена
1.Међуминистарски савет за праћење и усмеравање спровођења реформе у области образовања и обезбеђивање расположивости неопходних услова и потребних ресурса за целовито спровођење реформеФинансијски споразум између ЕК и РС за програм ИПА 2016; Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени2018-04-122018-11-19
2.Радна група за спровођење мере из Уговора о реформи сектора образовања (ИПС 2016) - Радна група за спровођење 1. мере: Унапређивање капацитета наставника у предуниверзитетском образовању за извођење наставног програма заснованог на исходима учења ради унаФинансијски споразум између ЕК и РС за програм ИПА 2016; Члан 23, став 2. Закона о државној управи (2018-02-012018-11-16
3.Радна група за спровођење мера из Уговора о реформи секотра образовања (ИПА 2016) - Радна грпа за спровођење 2. мере: Побољшана расположивост и квалитет уџбеника за националне мањине и унапређене обуке за наставнике који изводе наставу на језицима мањинаФинансијски споразум између ЕК и РС за програм ИПА 2016; Члан 23. став 2. Закона о државној управи (2018-02-012018-11-16
4.Радна група за спровођење мера из Уговора о реформи сектора образовања (ИПА 2016) - Радна група за спровођење 3. мере: Побољшање услова за ромску децу, ученице и ученике који учествују у предуниверзитетском образовању (укључујући смањење осипања из образоФинансијски споразум између ЕК и РС за програм ИПА 2016; Члан 23. став 2. Закона о државној управи (2018-02-012018-11-16
5.Радна група за спровођење мера из Уговора о реформи сектора образовања (ИПА 2016) - Радна група за спровођење 4. мере: Успостављање социјалног партнерства којим се повезују образовање и тржиште рада и успостављање система националног оквира квалификацијаФинансијски споразум између ЕК и РС за програм ИПА 2016; Члан 23. став 2. Закона о државној управи (2018-02-012018-11-16
6.Стратешка радна група за координацију спровођења Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја образовања у Републици Србији до 2020. године и Уговора о реформи сектора образовањаФинансијски споразум између ЕК и РС за програм ИПА 2016; Члан 23. став 2. Закона о државној управи (2018-01-262018-11-19
7.Међуресорно радно тело за израду Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Републике СрбијеЗакон о Влади (члан 33. ст. 2. и 3.)2016-12-082018-10-26
Повратак на списак сектора