Регистар комисија и радних тела МПНТР

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

#Назив комисијеПравни основПочетак радаПоследња измена
1.Комисија за избор основних школа у којима ће бити ангажовани педагошки асистентиЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14)2018-07-022018-08-07
2.Комисија за избор предлога пројеката у оквиру пројекта " Наставак подршке на повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД 2" намењеног установама образовања и васпитањаЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14), Закључак Владе, Спор2018-05-282018-08-07
3.Радна група о изради студије о евалуацији и процени система образовањаЗакон о државној управи2018-05-152018-08-08
4.Радна група о изради студије о евалуацији и процени система образовањаЗакон о државној управи2018-05-152018-08-08
5.Радна група пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовањеЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14)2018-02-022018-08-08
6.Посебна радна групаЗакон о државној управи, Закон о основама система образовања и васпитања2018-01-292018-08-08
7.Радна група за израду предлога Правилника о ближим условима за остваривање и начину осигурања квалитета и вредновања наставе код кућеЗакон о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05,101/07,95/10 и 99/14) Закон о основном обра2017-12-112018-08-06
8.Комисија за утврђивање листе лица компетентних у области инклузивног образовања и васпитања за школсНа основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/12016-07-132017-02-08
9.Посебна радна групаЗакон о државној управи, Закон о основама система образовања и васпитања2014-08-302018-08-08
Повратак на списак сектора